Englanninkieliset päiväkodit Suomessa

english-kindergartens-in-finlandKansainvälistyvässä maailmassa pienten lasten vanhemmille on aina vain tärkeämpää huolehtia siitä, että heidän lapsensa saavat parhaat mahdolliset eväät vieraiden kielten oppimiselle. Kun tutkimustulokset vielä viittaavat siihen, että kieliä on mahdollista oppia melkeinpä kuinka varhaisessa vaiheessa tahansa ja että mahdollisimman varhainen oppiminen jopa kannattaa eikä häiritse lapsen äidinkielen omaksumista, ei kielipainotteisten päiväkotien määrän vuosi vuodelta tapahtuva kasvu ole mikään yllätys.

Suomessa on satoja kielipainotteisia päiväkoteja, joista leijonanosa on englannin- tai ruotsinkielisiä. Englanninkielisiä päiväkoteja ja englantipainotteisia päiväkotiryhmiä on eri puolella Suomea, uusien tulokkaiden ilmestyessä kartalle tasaisella syötöllä: suurin keskittymä löytyy pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualla Suomessa asuvilla lapsilla on hyvät mahdollisuuden kielitaidon kartuttamiseen jo hyvissä ajoin ennen kouluikää. Englanninkielisiä päiväkoteja on toiminnassa muun muassa Lahdessa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Oulussa, Valkeakoskella, Haminassa, Joensuussa ja Nokialla – nämä vain muutamana esimerkkinä valtavasta listasta. Millaisia keinoja englanninkielisessä päiväkodissa sitten käytetään kielen opettamiseen?

Kuten muidenkin päiväkodissa painotettavien kielten, myös englannin ollessa kyseessä kielenoppiminen tapahtuu päiväkodin arjen pyöriessä, leikin ja muun puuhailun ohessa. Lapsi oppii ennen kaikkea asioita tekemällä ja vuorovaikutuksessa, mitä voidaan hyödyntää päiväkodin lisäksi myös kotioloissa: englannin suullisten alkeiden opettelu voi olla hauskaa yhteistä tekemistä myös lapsen ja tämän vanhempien kesken. Kotona luotu kannustava ilmapiiri ja hyvä asennoituminen englannin kielen oppimiseen kantaa pitkälle ja lapsen on sen turvin helpompi sopeutua vieraskieliseen päiväkotiryhmään. Usein englanninkielisessä päiväkodissa ja esiopetuksessa ollut lapsi siirtyy peruskoulun aloittaessaan englanninkieliselle luokalle, jossa opetus tapahtuu niinikään suurimmaksi osaksi englannin kielellä – tässäkin vaiheessa kotoa saaduista eväistä on rutkasti hyötyä matkalla kohti syvennettyä kielitaitoa.

Päiväkodeissa käytetään englannin harjoitteluun paljon erilaisia välineitä ja keinoja: kuvakirjoja, loruja, lauluja ja osallistavaa toimintaa. Vieraskieliset sanat jäävät lapselle helpommin mieleen, jos apuna käytetään kuvia, esineitä, liikkeitä tai musiikkia. Pienten lasten tutustuttaminen uusiin sanoihin aloitetaan usein tietyistä alueaiheista, kuten vaikkapa väreistä, eläimistä tai ruumiinosista. Suomessa monipuolinen luonto ja vaihtelevat vuodenajat antavat hienoja mahdollisuuksia englanninkielen sanaston laajentamiseen ulkona liikkuessa ja leikkiessä, mitä hyödynnetäänkin päiväkotien pihoissa ja lähimetsissä ympäri maan.