Erilaiset kielipainotteiset päiväkodit

Luontevaa oppimista parhaassa iässä

language-oriented-day-care-centersKielten osaaminen on etenkin nykymaailmassa kullanarvoinen taito, joten moni vanhempi saattaa löytää itsensä pohtimasta, miten parhaiten voisi tukea lapsensa vieraiden kielten oppimista ja antaa tälle parhaat mahdolliset eväät tehokkaaseen kielten oppimiseen koulussa ja myöhemmin elämässä. Yksi varteenotettava vaihtoehto alle kouluikäiselle lapselle on kielipainotteinen päiväkoti. Tällaisessa päiväkodissa lapsella on mahdollisuus oppia vieraita kieliä suomalaisessa ympäristössä, uuden kielen oppimiselle hyvin otollisessa iässä.

Yksityiseen päiväkotiin?

Hyvin suuri osa Suomen kielipainotteisista päiväkodeista on yksityisiä päiväkoteja – ja suurin osa yksityisistä päiväkodeista kielipainotteisia: esimerkiksi Helsingin noin sadasta yksityisestä päiväkodista 38 on kielipainotteisia. Yksityinen päivähoito on kunnan valvonnan alaista, mutta ei kunnan järjestämää. Päiväkoti päättää hoitomaksunsa itse, joten yksityisten päiväkotien hinnat vaihtelevat suuresti. Maksuun voi kuitenkin hakea Kelalta yksityisen päivähoidon tukea, jolloin maksettavaksi ei välttämättä jää juurikaan enempää kuin kunnallisen päiväkodin ollessa kyseessä. Yksityisten päiväkotien kanssa yhteistyössä toimiva varhaiskasvatusvirasto valvoo kuntien ohella niiden toimintaa sekä tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Haku yksityiseen päiväkotiin tapahtuu suoraan toivottuun päiväkotiin yhteyttä ottamalla.

Vieraskielinen päiväkoti vai kielikylpypäiväkoti?

Kielipainotteinen päiväkoti voi olla joko kokonaan tai osittain vieraskielinen, tai niin sanottu kielikylpypäiväkoti. Kielikylpypäiväkoti puolestaan voi hyödyntää joko varhaisen täydellisen tai varhaisen osittaisen kielikylvyn periaatteita: vierasta kieltä käytetään koko ajan tai vain osan ajasta lapsen oman äidinkielen rinnalla. Kielikylpypäiväkodin opettajat ja hoitajat ovat hyvin usein kaksikielisiä, kokonaan vieraskielisessä taas mahdollisesti kokonaan päiväkodin edustaman kielen puhujia. Nimenomaan vieraskielisille lapsille tarkoitettuun, kokonaan vieraskieliseen päiväkotiin pääsyyn saattaa olla vaatimuksena, että lapsella on jo ennestään osaamista kyseisestä kielestä.

Valinnanvaraa riittää – ainakin pääkaupunkiseudulla

Kuten arvata saattaa, Suomen kunnista kattavin valikoima erilaisia kielipainotteisia päiväkoteja on tarjolla Helsingissä: alle kouluikäisillä lapsilla on pääkaupungissamme mahdollisuus omaksua kielitaidon alkeita tai syventää jo tuttua kieltä englannin, ruotsin, venäjän, saksan, saamen, espanjan, ranskan ja arabian saralla. Espoo on niin ikään kunnostautunut useampien englannin- ja ruotsinkielisten päiväkotien kotikaupunkina. Vantaalta taas löytyy näiden perinteisimpien kielivaihtoehtojen lisäksi myös kaksi venäjän kieltä painottavaa päiväkotia.