Tietoa tästä sivustosta

Maailman kansainvälistyessä hyvät vuorovaikutustaidot eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa voivat olla menestyksen alku ja juuri. Vaikka koskaan ei olekaan liian myöhäistä ryhtyä monipuolistamaan osaamistaan eri kielten parissa, on vankan ja laajan kielitaidon perusteet kuitenkin monesti rakennettu jo varhaislapsuudessa.

Kaksikielisyydestä ja pienen lapsen kyvystä omaksua samanaikaisesti useampaa kieltä liikkuu joitakin harhauskomuksia ja sittemmin vääräksi osoitettua vanhaa tietoa. Vanhemmilla saattaa tämän vuoksi olla omat epäilyksensä lapsensa kaksikieliseksi kasvattamista kohtaan. Onko kielipainotteisesta päiväkodista suomenkieliselle lapselle enemmän hyötyä vai haittaa? Missä iässä englannin opiskelu olisi järkevintä aloittaa? Miten kielipainotteisissa päiväkodeissa toimitaan?

Näille sivuille on kerätty tietoa alle kouluikäisten lasten kieltenoppimisesta ja erityisesti päiväkodin osuudesta oppimisprosessissa, painottuen englannin kielen oppimiseen. Onhan englanti kaikista maailman kielistä se tavallisin valinta, kun kaksi eri kielitaustoista tulevaa puhujaa kohtaavat. Suurin osa sivujen tarjoamasta tiedosta on kuitenkin sovellettavissa mihin tahansa tilanteeseen, jossa lapsi on opettelemassa useampaa kuin yhtä kieltä – oli kyseessä sitten eri äidinkieliä puhuvien vanhempien syntymästä asti kaksikieliseksi kasvatettava, suomenkielinen kielikylpypäiväkodissa oleva tai kokonaan vieraskielisessä päivähoidossa ennestään tuntematonta kieltä omaksuva lapsi.

Kerromme suomalaisesta päiväkotitoiminnasta, kielipainotteisista päiväkodeista ja esiopetuksesta, kielikylvystä opetusmenetelmänä sekä kaksikielisyyden roolista lapsen arjessa ja puheenkehityksessä. Myös Suomen englanninkielisistä päiväkodeista sekä englantipainotteisista päiväkotiryhmistä ja niiden toimintatavoista kerrotaan lähemmin.

Kaksikielisyys on ihmiselle valtava voimavara ja uskomaton rikkaus, joka on mahdollista saavuttaa useammalla tavalla. Aina ei tarvita kahta eri äidinkieltä puhuvia vanhempia, vaan lapsen kasvattaminen kaksikieliseksi voi olla myös hieman myöhemmin tehtävä päätös, jossa päiväkoti ja koulu toimivat ympäristönä vieraan kielen omaksumiselle ja oppimiselle. Jo aivan pienellä lapsella on uskomaton kyky omaksua useita kieliä vaivattomasti, miksipä emme ottaisi siitä mahdollisimman paljon hyötyä irti?